Lid worden?

Lid worden?Om lid te worden komt u gewoon een keer langs op de Dongense schaak club. U krijgt vijf avonden de gelegenheid om te bepalen of schaken bij een vereniging iets voor u is. Het lidmaatschap loopt per seizoen en begint met de start van het schooljaar voor de basisscholen in regio Zuid. U betaalt een aangepast bedrag vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het seizoen, wanneer u in de loop van het seizoen lid wordt. De datum waarop u de eerste avond heeft geschaakt is bepalend voor de start van het lidmaatschap. 

 Jonger dan 16 jaar?

Kom eens langs op onze locatie voor de jeugd. De eerste 5 lessen zijn gratis bij inlevering van de kortingsbon (zie downloads). Wanneer je een eigen legitimatiebewijs hebt, dan kun je jezelf in laten schrijven. Heb je dat niet, neem dan een van je ouders/verzorgers mee naar de schaakclub. In alle gevallen moet je ouder/verzorger een inschrijfformulier ondertekenen. Wij verzoeken jou de kalender in de gaten te houden of er geen toernooitje plaatsvindt aangezien dan de beschikbare tijd beperkt is.

Opzeggen

OpzeggenWanneer u op wilt zeggen volgt u dezelfde procedure als bij aanmelden. U bezoekt een van de twee locaties van de Dongense Schaak Club waar u uw opzegging kenbaar maakt bij een van de bestuursleden. Uiteraard kan dit ook telefonisch of per email. Let er bij email wel op dat u een bevestiging van uw opzegging krijgt. Mocht dit niet het geval zijn dan dient u op een van de andere manieren contact op te nemen.

De contributie loopt per seizoen waarbij het niet mogelijk is een restitutie van de contributie aan te vragen bij voortijdige beëindiging. De hoogte van de contributie wordt bepaald op de Algemene Leden Vergadering aan het begin van het nieuwe seizoen.  Zonder opzegging gaan wij er van uit dat u in het nieuwe seizoen lid blijft.

Voor telefoonnummers en email adressen verwijzen wij u graag naar het menu Contactpersonen.

Bank gegevens

BankgegevensIndien u lid wilt blijven verzoeken wij u de contributie het nieuwe seizoen voor 1 november over te maken op:

rekeningnummer (IBAN): NL 60 RABO 0312 395 914
ten name van: Schaakvereniging D.S.C.
onder vermelding van: Contributie DSC  {Jouw naam}

Bij het niet tijdig voldoen van de contributie zonder opzegging zijn wij genoodzaakt per te laat betaalde maand € 2,50 administratie kosten in rekening te brengen. De volledige contributie vermeerderd met de totale boete moet uiterlijk 1 mei overgemaakt zijn.

Nieuwe leden kunnen bij aanvang de resterende contributie voldoen op bovenstaand rekeningnummer.

Lidmaatschaps prijslijst

  • Dubbellid

  • € 70 per jaar

   • Junior en senior
   • Lidmaatschap per seizoen
   • In- en externe competitie
   • Dubbellidmaatschap NBSB
   • Zondagochtend of vrijdagavond
  • Contact
  • Jeugd

  • € 75 per jaar

   • 15 jaar of jonger
   • Lidmaatschap per seizoen
   • Zondag 10.00 - 12.00 uur
   • Les met stappenmethode
   • Inclusief lidmaatschap NBSB
  • Contact
  • Junior

  • € 90 per jaar

   • 16 tot 20 jaar
   • Lidmaatschap per seizoen
   • Zondag 10.00-12.00 uur
   • Les met de stappenmethode
   • Inclusief lidmaatschap NBSB
  • Contact
  • Senior

  • € 110 per jaar

   • 20 jaar of ouder
   • Lidmaatschap per seizoen
   • Vrijdag vanaf 20.00 uur
   • Deelname in- en externe competitie
   • Inclusief lidmaatschap NBSB
  • Contact