D.S.C. bestaat uit een jeugd en een senioren afdeling die beiden vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de club. Het bestuur bestaat dan ook uit een vijftal meerderjarige leden met de volgende functies:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Jeugdleider
  • Wedstrijdleider (senioren)

De leden die deze functies beoefenen worden om het jaar gekozen door de algemene leden vergadering (ALV). Om er voor te zorgen dat niet het hele bestuur in één keer vervangen wordt, wordt het ene jaar de Voorzitter, Wedstrijdleider en Jeugdleider gekozen en het jaar daarop de Secretaris en Penningmeester.

Daarnaast wordt ieder jaar de kas gecontroleerd door de Kas Controle Commissie. Deze commissie wordt gevormd uit twee meerderjarige actieve leden, welke geen bestuursfunctie hebben binnen de club.

De voorzitter wordt direct door de algemene ledenvergadering gekozen. De overige functies worden door het bestuur ingevuld met gebruikmaking van de kandidaten die door de algemene ledenvergadering zijn aangesteld. De kas controle commissie wordt op de algemene ledenvergadering gekozen.