Bank gegevens

BankgegevensIndien u lid wilt blijven verzoeken wij u de contributie voor seizoen 2020/2021 voor 1 november 2021 over te maken op:

rekeningnummer (IBAN): NL 60 RABO 0312 395 914
ten name van: Schaakvereniging D.S.C.
onder vermelding van: Contributie DSC  {Jouw naam} 2020/2021

Bij het niet tijdig voldoen van de contributie zonder opzegging zijn wij genoodzaakt per te laat betaalde maand € 2,50 administratie kosten in rekening te brengen. De volledige contributie vermeerderd met de totale boete moet uiterlijk 1 mei 2020 overgemaakt zijn.

Nieuwe leden kunnen bij aanvang de resterende contributie voldoen op bovenstaand rekeningnummer.


Afdrukken   E-mail

Related Articles