Agenda

Datum Tijd Titel Locatie Omschrijving
Vrijdag, 09 September 2022 19:30 ALV De Cammeleur

De algemene ledenvergadering (ALV) is een orgaan van onze vereniging dat, zoals de naam al doet vermoeden, uit alle leden van de vereniging bestaat.

De algemene ledenvergadering is niet openbaar en alleen toegankelijk voor leden en personen die daar statutair het recht toe is gegeven. De voorzitter kan (ad hoc) besluiten om niet-leden toe te laten tot de vergadering.